top of page

ספר מתכונים מצולם

טעם האוכל של אמא או של סבתא חבל שילך לאיבוד. אני מציעה מתנה ומזכרת מיוחדת במינה, של יום צילומים שבו אני מתעדת את המשפחה כולה מכינה מהמטעמים לבית סבתא, ועל הדרך גם צילומי משפחה. בתוך האלבום הסופי אפשר לראות ולחוש את הבית , ואם מתאמצים ממש חזק אפשר עוד גם להריח את הריח המיוחד שהיה.

bottom of page