top of page

18+

רגע שניה איך גדלת לי פתאום?

ורגע איך פתאום את לובשת לי מדים?

ומה פתאום את לא פה בכל בוקר וערב?

אז שניה לפני שהם עוזבים את הקן, 

מוזמנים אלי לסשן קצר וחמוד

שבעיקר מחדד להם (לי זה ברור) 

כמה יפים הם ואיזה אנשים צעירים מיוחדים ונהדרים הם כבר נהיו.

הם העתיד שלי

bottom of page