top of page

רגע שניה איך גדלת לי פתאום?

ורגע איך פתאום את לובשת לי מדים?

ומה פתאום את לא פה בכל בוקר וערב?

אז שניה לפני שהם עוזבים את הקן, 

מוזמנים אלי לסשן קצר וחמוד

שבעיקר מחדד להם (לי זה ברור) 

כמה יפים הם ואיזה אנשים צעירים מיוחדים ונהדרים הם כבר נהיו.

הם העתיד שלי

 

bottom of page